Poza studiowaniem na ciekawym kierunku ważne jest, aby mieć poczucie pewnej przyszłości po zakończeniu studiów. Dlatego kierunek TECHNOLOGIE NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH jest kompleksową odpowiedzią na zapotrzebowanie coraz bardziej wymagającego współczesnego rynku pracy w sektorach przemysłu zajmujących się projektowaniem, technologiami otrzymywania i zastosowaniem nowoczesnych materiałów funkcjonalnych oraz ich wykorzystaniem do produkcji wyrobów o zawansowanych właściwościach i różnym przeznaczeniu. Program studiów realizowany jest we współpracy z sektorem przemysłowym. W związku z tym, w programie studiów obecne są wykłady i zajęcia praktyczne realizowane wspólnie z przedstawicielami zakładów przemysłowych, a także realizowane we współpracy z zakładami przemysłowymi zajęcia projektowe, mające na celu zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami technologii produkcji i przetwórstwa nowoczesnych materiałów funkcjonalnych, a także problemami technologicznymi z tym związanymi. Interdyscyplinarny program studiów oferuje szeroki przekrój przedmiotów związanych tak z zagadnieniami chemii i technologii chemicznej, jak i inżynierii materiałowej. Ważną cechą kierunku TECHNOLOGIE NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik zdobywania wiedzy ukierunkowanych na rozwój kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów, aktywnego pozyskiwania wiedzy, komunikacji oraz pracy w zespole. 

Zobacz: Współpraca z Geberit Ozorków